Pirminiai dokumentai

2016 gegužės 26

Siūlome pilną buhalterijos tvarkymą – nuo pirminių dokumetų registravimo iki metinio finansinių ataskaitų rinkinio paruošimo.

Pirminius dokumentus pasiimame patys – priklausomai nuo jų kiekio – kartą per savaitę/mėnesį.